Allmänna villkor

Personuppgifter

Orchidfinance.se hanterar inte fullständiga personuppgifter eller låneansökningar. Webbplatsen förmedlar endast trafik till kreditbolagen som sedan hanterar lån och ansökningar. Vi utför inga kreditupplysningar och står inte under tillsyn av Finansinspektionen. Vi tillhandahåller heller inga tjänster som skall stå under Finansinspektionens tillsyn. Läs vår integritetspolicy här.

Ansvar

Informationen på Orchidfinance.se tillhandahålls i befintligt skick, utan uttryckliga eller underförstådda garantier avseende informationens riktighet, användbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för andra ändamål. Om felaktigheter kommer till vår kännedom försöker vi rätta till dem.

Orchidfinance.se tar ej ansvar för skador eller konflikter beträffande lån, ansökningar, avtal eller andra överenskommelser mellan kreditbolag och dig som låntagare. Orchidfinance.se kan inte krävas på ersättning för skador eller ses som delaktiv i eventuella tvister som kan uppstå mellan dig som privatperson/låntagare och kreditbolag. För allmänna villkor om själva lånet hänvisar vi dig till kreditbolaget.

Ändringar

Orchidfinance.se förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan. Orchidfinance.se kan komma att ändra dessa allmänna villkor. Du bör därför läsa och uppdatera dig på dessa villkor när du väljer att använda vår webbplats.