Prisfall på bostäder

Prisfall på bostäder

Under hösten har prisuppgångar på bostäder stannat av och vi har haft en negativ utveckling på marknaden. Inbromsningen började i Stockholm med ett par procent för att sedan sprida sig till Göteborg och Malmö. Enligt Valueguards HOX-index så har prisnedgången varit -3% för hela Sverige. Medan priserna i Stockholm har sjunkit -5% senaste tre månaderna. Enligt Aftonbladet så ska prisfallet på bostadsrätter vara ännu större än statistiken visar. Tidingen rapporterar om ett egentligt prisfall på 10-15% efter att ha pratat med flera mäklare.

Nedgången i bostadspriserna är den snabbaste sedan finanskrisen 2008. Utbudet på bostäder har blivit stort och svenska bostadsutvecklare har det tufft på Stockholmsbörsen. Det finns många hundra bostadsutvecklare i Stockholmsområdet, så det är rimligt att anta att inte alla klarar sig finansiellt om bostadsmarknaden fortsätter att gå trögt.

Samtidigt har det blivit svårare att få bolån då bankerna är försiktiga med utlåning. Bankerna lånar pengar till ekonomiskt starka familjer då risken är mindre där just nu.

Hårdare amorteringskrav diskuteras

Nuvarande regeringen vill införa ytterligare skärpta amorteringskrav. Nu ska nya bolånetagare som har en skuld över 4,5 gånger årsinkomsten betala av ytterligare 1% av lånet per år. Sedan tidigare har regeringen infört att alla som har lån som motsvarar häften av bostadens värde måste amortera 1-2% av skulden per år. Den som har ett nytt bostadslån på 2 000 000 måste alltså efter mars 2018 amortera 60 000 per år (utöver bolåneräntan).

De nya kraven kommer att göra det ännu svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Går de nya reglerna igenom så börjar de gälla från den 1 mars 2018.