Ordlista

Amortering
Att amortera innebär att du betalar av på ditt lån så att din totala låneskuld minskar. Man kan säga att amortering är ett sorts sparande.

Amorteringsplan
Är din plan för hur du ska amortera.

Betalningsanmärkning
Detta är en not som är utfärdat av ett kreditupplysningsföretag. Anledningen till en anmärkning är ofta misskötsel av betalningar. Betalningsanmärkningen ligger kvar i 3 år för privatpersoner.

Borgen
En borgesman är en person som ingår ett löfte om att betala av hela skulden ifall låntagaren inte kan.

Bottenlån
Är ett begrepp som används när du tar bolån. Bottenlånet är pantsatt med din fastighet och har en lägre ränta än topplånet.